Бесплатне пропуснице за базене у Бањи Дворови

Градска управа Града Бијељина обезбиједила је 136 пропусница за базене у Бањи Дворови за сву дјецу погинулих бораца ( до навршених 26 година ) која имају тај статус и остварују право на породичну инвалиднину.

Пропуснице се могу преузети у канцеларији број 7 Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту (“Зграда Урбанизма”) сваког радног дана од 08 до 16 часова.