Одбор породица заробљених бораца и несталих цивила

IMG_2233

Предсједник Одбора Добринка Трифковић

 • Тел: 055/225-250
 • Факс: 055/225-250
 • E-mail:
 • Одбор породица заробљених бораца и несталих цивила Републике Српске је орган Организације који има слиједеће обавезе:
 1. Доноси свој план рада којим дефинише своје активности.
 2. Одбор својим пословником урећује кворум и начин одлучивања.
 3. Мандат чланова Одбора је 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.
 4. Одбор ради и одлучује самостално у доношењу циљева и задатака.
 5. Одбор сачињава 5 – 7 чланова, има предсједника и замјеника предсједника.
 6. Доноси Одлуке и закључке те их предлаже Предсједништву Организације на усвајање.
 7. Предсједник Одбора за рад Одбора одговара Предсједништву Организације.
 8. Предсједник Одбора је по функцији члан Предједништва Организације.
 9. Предсједник сазива сједнице Одбора и истим руководи.
 10. У хитним и неодложним случајевима Одбор може путем факса или телефона потврдити, усагласити и усвојити закључке и одлуке.
 11. Сједнице Одбора се одржавају једанпут мјесечно, а по потреби и чешће, а може се одржати ако сједници присуствује надполовична већина чланова. Одлуке се доносе надполовичном већином гласова присутних чланова.
 12. Одбор се бави тражењем заробљених и несталих бораца ВРС и несталих цивила Републике Српске.
 13. Планира и спроводи и друге активности из своје надлежности, што дефинише планом рада и пословником.
 14. Учествује у обиљежавању значајних датума из протеклог Одрамбено-отаџбинског рата.
 15. Планира и спроводи и друге активности из своје надлежности, што дефинише планом рада и пословником.
 16. Одбор нема статус правног лица.