Предсједник Скупштине

Предсједник Скупштине Нико Кисић

  • Тел: 055/225-250
  • Факс: 055/225-250
  • E-mail:

  • Предсједник Скупштине има сљедећа права и обавезе:
  1. Предсједник Скупштине је по функцији члан Предсједништва Организације.
  2. Предсједник Скупштине има право да даје вето на одлуке Предсједништва за које сматра да су у супротности са важећим Законима и прописима, а о чему коначан став доноси Скупштина на првом редовном засједању.
  3. Предсједник Скупштине прати реализацију закључака и одлука Скупштине.