Расписан Јавни позив за бањско лијечење

Обавјештавају се корисници борачко-инвалидске заштите да је расписан Јавни позив за бањско лијечење.

Потребна документација:
1. Захтјев.
2. Рјешење о признатом статусу.
3. Рјешење о категоризацији борца.
4. Изјава о заједничком домаћинству (само за породице погинулих бораца).
5. Налаз и препорука надлежне здравствене установе.
6. Право пријаве за ратне војне инвалиде од I до VI групе.

За све додатне информације, можете се обратити лично у Одјељење за борачко-инвалидску и цивилни заштиту Градске управе Града Бијељина или Градској организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бијељина путем телефона 055/225-250.

Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у новинама Глас Српске.