Технички секретар

0.02.01.754f2fbac0be61315a8dffe20a6ce36e5c47011cfabaa3bc7cebeaf55c75b00c_full

Технички секретар Бранка Станојловић

 • Дужности и обавезе секретара Организације су:
 1. Обавља стручне и организационе послове на припреми сједница Предсједништва, Скупштине и других органа Организације.
 2. Израђује све потребне одлуке и закључке Скупштине и Предсједништва Организације и друге акте Организације.
 3. Чува и одговара за печат, штамбиљ и документе Организације.
 4. Организује и руководи радом запослених у Организацији, сем изабраних функционера Организације.
 5. Стара се о спровођењу одлука и закључака Скупштине и Предсједништва Организације и поступа по налозима предсједника Организације и предсједника Скупштине.
 6. Руководи званичном интернет презентацијом Организације.
 7. Руководи званичном имејл адресом Организације.
 8. По овлашћењу предсједника заступа Организацију у односу са тређим лицима.
 9. За свој рад одговоран је предсједнику Организације.
 10. Ради и друге послове за потребе Предсједништва и Скупштине Организације.