Надзорни одбор

Чланови надзорног одбора Градске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бијељина су:

  1. Ненад Јовановић
  2. Равиојла Божић
  3. Вукосава Вујић

  • Надзорни Одбор од 3 (три) члана бира Скупштина Организације на изборној сједници Скупштине.
  • Надзорни Одбор врши контролу рада свих органа Организације на свим нивоима организовања и указује на пропусте у њиховом раду.
  • Врши надзор и контролу над финансијским пословањем Организације, а извјештаје подноси на увид Предсједништву и редовној годишњој сјединици Скупштине на усвајање.